Contact Phone Number
internal link
Line ID: Patty.tourthai
patty.tourthai
English

บริการรถรับส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - พัทยา แบบ เที่ยวเดียว และ ไปกลับ

บริการรถรับส่ง แบบ เหมาจ่าย สำหรับ ทุกภูมิภาคไทย

แพททิ แท็กซี่ พัทยา

 
Back
Next

อัตราค่าบริการ รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ที่นั่ง (Normal Rate)

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ต้นทาง - ปลายทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป พัทยา
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ระยอง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป หัวหิน
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
พัทยา ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป พัทยา
หัวหิน ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาะช้าง (ท่าเรือ) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง ไป พัทยา
สนามบินดอนเมือง ไป กรุงเทพ (ในเมือง)
สนามบินดอนเมือง ไป ระยอง
สนามบินดอนเมือง ไป หัวหิน
สนามบินดอนเมือง ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
จำนวนรถ
จำนวนเที่ยว
ค่าบริการต่อเที่ยว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
800
1,200
1,800
2,000
3,500
1,200
1,400
800
1,400
2,000
1,800
3,500
1,500
1,500
800
2,000
2,200
3,800
Back to Tommenu
รับส่วนลดเมื่อจองล่วงหน้า ไปกลับในวันเดียวกัน (ยกเว้น ในเมือง ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ)
นอกเหนือจาก ปลายทางและต้นทางตามที่ระบุ กรุณาโทรฯติดต่อ  09.2265.8882 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการ รถยนต์ส่วนบุคคล  (Toyota Camry) VIP CAR 3 ที่นั่ง

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
ต้นทาง - ปลายทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป พัทยา
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ระยอง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป หัวหิน
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
พัทยา ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป พัทยา
หัวหิน ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาะช้าง (ท่าเรือ) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง ไป กรุงเทพ (ในเมือง)
สนามบินดอนเมือง ไป ระยอง
สนามบินดอนเมือง ไป หัวหิน
สนามบินดอนเมือง ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
จำนวนรถ
จำนวนเที่ยว
ค่าบริการต่อเที่ยว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
900
1,300
2,000
2,200
3,800
1,300
1,500
900
1,500
2,200
2,000
3,800
1,600
900
2,300
2,500
4,000
Back to Tommenu
รับส่วนลดเมื่อจองล่วงหน้า ไปกลับในวันเดียวกัน (ยกเว้น ในเมือง ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ)
นอกเหนือจาก ปลายทางและต้นทางตามที่ระบุ กรุณาโทรฯติดต่อ  09.2265.8882 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15
สนามบินดอนเมือง ไป พัทยา
1
เที่ยวเดียว
1,600

อัตราค่าบริการ รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง (Toyota Innova / Fortuner - Family Car)

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ต้นทาง - ปลายทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป พัทยา
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ระยอง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป หัวหิน
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
พัทยา ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป พัทยา
หัวหิน ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาะช้าง (ท่าเรือ) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดอนเมือง ไป พัทยา
สนามบินดอนเมือง ไป กรุงเทพ (ในเมือง)
สนามบินดอนเมือง ไป ระยอง
สนามบินดอนเมือง ไป หัวหิน
สนามบินดอนเมือง ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
จำนวนรถ
จำนวนเที่ยว
ค่าบริการต่อเที่ยว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
1,000
1,500
2,800
3,000
4,200
1,500
1,600
1,000
1,600
2,500
2,200
4,500
1,800
1,000
4,500
2,500
2,600
Back to Tommenu
รับส่วนลดเมื่อจองล่วงหน้า ไปกลับในวันเดียวกัน (ยกเว้น ในเมือง ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ)
นอกเหนือจาก ปลายทางและต้นทางตามที่ระบุ กรุณาโทรฯติดต่อ  09.2265.8882 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8
พัทยา ไป สนามบินดอนเมือง
1
เที่ยวเดียว
1,800

อัตราค่าบริการ รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 9 ที่นั่ง (Toyota Commuter - Mini bus)

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ต้นทาง - ปลายทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป พัทยา
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ระยอง
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป หัวหิน
สนามบินสุวรรณภูมิ ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
พัทยา ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
พัทยา ไป กรุงเทพฯ (ในเมือง)
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ (ในเมือง) ไป พัทยา
หัวหิน ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาะช้าง (ท่าเรือ) ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดอนเมือง ไป พัทยา
สนามบินดอนเมือง ไป กรุงเทพ (ในเมือง)
สนามบินดอนเมือง ไป ระยอง
สนามบินดอนเมือง ไป หัวหิน
สนามบินดอนเมือง ไป เกาะช้าง (ท่าเรือ)
จำนวนรถ
จำนวนเที่ยว
ค่าบริการต่อเที่ยว
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
เที่ยวเดียว
1,300
1,800
2,800
3,000
5,000
1,800
2,200
1,300
2,200
3,000
2,800
5,000
2,400
1,300
3,000
3,200
5,500
Back to Tommenu
รับส่วนลดเมื่อจองล่วงหน้า ไปกลับในวันเดียวกัน (ยกเว้น ในเมือง ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ)
นอกเหนือจาก ปลายทางและต้นทางตามที่ระบุ กรุณาโทรฯติดต่อ  09.2265.8882 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
8
พัทยา ไป สนามบินดอนเมือง
1
เที่ยวเดียว
2,400
Back to Tommenu

จองรถแท็กซี่ออนไลน์

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
ทางเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ และด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์และเลือกใช้บริการของเรา

วันที่ต้องการใช้รถ
วันที่สิ้นสุดการใช้รถ
ประเภท รถแท็กซี่ ที่ต้องการ
รถส่วนบุคคล 2 ที่นั่ง
รถส่วนบุคคล 3 ที่นั่ง
รถส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง
รถตู้ส่วนบุคคล 9 ที่นั่ง
ช่องนี้ใช้สำหรับระบุข้อมูลเพิ่มเติม
เช่น ต้องการให้มีพนักงานรอต้อนรับ ณ สนามบิน ตรงบริเวณ
ประตูผู้โดยสารขาเข้า เพื่อป้องกันการพลัดหลงหรือเข้าใจผิด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ โดย แพททิ แท็กซี่ พัทยา
817/127 หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรถแท๊กซี่
ติดต่อ

09.2265.8882

อีเมล: patty.tourthai@gmail.com
internal link